Thông Tin Thinh Long Wood
Trang chủ / Gỗ nhập khẩu từ MỸ / Gỗ dẻ gai (BEECH)

Gỗ dẻ gai (BEECH)

Dẻ gai nhập khẩu từ mỹ, hàng được nhập theo quy cách, nhập nguyên bi xẻ sấy theo yêu cầu khách hàng